Communication & Presentation,
CL in English II

Til 7.-10. klasse. Træn færdigheder i samtale og præsentation samt udtale frem mod den mundtlige prøve i engelsk.

Emner: The teenage consumer, A year abroad, Living in a virtual world, Poetry Slam, Touring Australia, Teenagers living on the edge.

Serien 'Cooperative Learning in English' har også bøger til indskoling og mellemtrin: 'Beginners' og 'Vocabulary and Communication.' Her ligger fokus på ordforråd og samtale.

Materialet består af:

  • Trykt lærervejledning
  • Online arbejdsark til print

Køb materialet

Få den trykte vejledning og ressourcerne på sitet.

Køb